Skötselråd

Användningen av våra produkter faller sig oftast naturligt men läs ändå igenom och följ anvisningarna nedan så får du nytta och glädje av produkterna under många år.

Vi lämnar garanti på såväl produkter som montage enligt de garantibestämmelser som finns på baksidan av fakturan. Garantiåtagandet gäller dock endast om produkterna används och sköts på ett korrekt sätt.

Följ de råd och anvisningar för motordrivna produkter som du fick i samband med montaget. Är du osäker? Ring oss och be om råd.

MARKISER

Vid starkare vindstyrka skall markisen vara infälld. Åk inte hemifrån utan att kontrollera att din terrassmarkis är infälld. Vid kortare bortavaro veva eller kör in markisen helst till hälften. Tänk på att vädret snabbt kan växla, speciellt under sommaren. (Gäller inte motoriserade markiser med automatik).

Håll markisväven spänd så att inga vattensamlingar bildas om den skulle råka vara utfälld vid regn. Låt det vara 5 mm ”spel” i armleden på terrassmarkisen så att armen spänner väven.

Fäll aldrig ut markisen längre än att det finns minst ett varv väv kvar runt vävrullen. (Om du rullat ut väven för långt så se till att den löper in på översidan av vävrullen när du fäller in den igen).

Följ de råd och anvisningar du fick i samband med montaget av motordrivna markiser.

Om markisen blivit våt så fäll ut den igen vid torrt väder så att den får torka. Borsta bort lös smuts så att den inte blir inbäddad i väven. Markisvävar har trots stor noggrannhet i tillverkning och konfektion, kännetecken som för en lekman kan verka vara felaktigheter, de påverkar dock på intet sätt vävens hållbarhet eller livslängd. Våffling, vik- och skrynkelmärken kan
förekomma och är omöjliga att undvika.

På fönster- och terrassmarkiser kan kappan demonteras och återmonteras ganska enkelt. Man kan därför – om man vill – demontera kappan och förvara den inomhus under vintern då markisen normalt ej används.

Vid korgmarkiser skall man låta den nya markisen vara utfälld i 2 -3 veckor efter montaget så att väven hinner mjukna, annars finns det risk att väven skadas i vecken. (Om det är risk för mycket hård vind kan markisen fällas in vid enstaka
tillfällen).

Om du vill tvätta väven så använd en borste och en naturlig mild tvållösning med ca 40 grader varmt vatten. Skölj noggrant och rikligt. Använd aldrig tvättmedel, kemikalier eller varmare vatten eftersom väven då kan skadas eller krympa.

Fläckar kan ofta tas bort med ett rent vitt radergummi. Om du vill demontera markisen vid fasad- eller målningsarbete så vänd dig till oss. Armarna är fjäderbelastade och kan orsaka allvarliga personskador om man inte utför arbetet på rätt sätt.

TRÄ- OCH INTERIÖRPERSIENNER

Persiennlamellerna skall alltid vara horisontella (ej vinklade) när du drar upp eller släpper ner persiennen.

Persiennlamellerna vinklas med linan med två knoppar. Använd båda händerna, drag och släpp efter lika mycket i linorna (det finns annars risk att linan ”vandrar” på linhjulet så att vinklingen till slut inte fungerar).

PERSIENNER

Persiennen är normalt tillverkad med något högre höjd än vad som exakt krävs för att täcka glaset, detta görs eftersom
stegbanden kan krympa något under årens lopp.

Persiennlamellerna skall alltid vara horisontella (ej vinklade) när du drar upp eller släpper ner persiennen.

Persiennen skall aldrig släppas fritt men bör släppas ner ganska raskt.

Persiennlamellerna vinklas med vridstången.

Persienner som fixeras nedtill med magneter får ej dras fria från magneterna med linorna, lossa underlisten med ena handen samtidigt som du drar i linan.

Persiennen skall vara uppdragen när fönstret är helt öppet (behövs ej om persiennen är mellan glasen).

Persiennen rengörs med dammsugning eller mjuk borste, försiktighet krävs.

Använd ej vatten när du rengör persiennerna.

RULLGARDINER

Vid rullgardiner med kulkedja är det viktigt att man drar kulkedjan rakt nedåt, man får inte dra snett i kedjan, varken från sidan eller inåt i rummet. Man skall ej heller dra för snabbt för då riskerar väven att rulla snett och skadas i kanterna.

Rullgardinen skall ej dras förbi gränslägena / stopplägena på kulkedjan.

Rullgardinen får ej dras längre ner än att ett varv väv är kvar runt rullen.

Rullgardinen skall ej vara neddragen vid vädring eller med öppna glaspartier på inglasad balkong eller i uterum.

Om rullgardinen blivit fuktig får den ej rullas upp förrän den torkat.

Rullgardinsväven kan ofta rengöras med en lätt fuktad trasa, använd ej vatten. Fläckar kan ofta tas bort med ett rent vitt radergummi (pröva först på en undanskymd del av väven).

LAMELLGARDINER

Ställ lamellerna i öppet läge innan du drar ifrån eller stänger gardinen.

Smutsfläckar på lamellen kan ofta tas bort med ett rent vitt radergummi (pröva först på en undanskymd del av en lamell).