Screen Helsingborg

Screen i Helsingborg ger effektiv solavskärmning utan att helt ta bort utsikten.

Utvändiga screen är en beprövad lösning för till exempel kontor och skolor i Helsingborg. De är även ett bra alternativ i hemmiljö.

Passar moderna arkitektur
Lösningen passar väl den arkitektur som valts för många av dagens moderna villor i Helsingborg. Formspråket bibehålls och man kan anpassa utformning och färg till byggnadens fönster och fasad.

Lätt att styra
Screen manövreras med dragband, vev eller motor, med eller utan automatik som styr användningen efter vädrets växlingar.